مرهمی بر زخم رکود

گفت‌وگو با فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک درباره وضعیت تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور