عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

تنظیم‌گری

حق با بهره‌بردار راه است

عصر تراکنش ۷۰؛ سعید حاج‌ هاشمی، مدیرعامل شرکت کیان افق هیربد / موضوع توسعه پرداخت الکترونیک در عوارض آزادراهی در حال حاضر یک مسئله فناوری‌محور یا یک چالش محدود به صنعت فین‌تک نیست، بلکه این موضوع را می‌توان یک چالش حاکمیتی و بین‌دستگاهی دانست و اینجانب به‌عنوان فعال صنف فناوری اطلاعات و فین‌تک، با صدای […]