عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

تنظیم‌گری

بترسیم از یک نظام پرداخت فرسوده

عصر تراکنش ۶۹؛ مرتضی ترک‌تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت / بانک مرکزی در پایان سالی که گذشت، اعلام کرد که اصلاح نظام کارمزد در اولویت قرار دارد. این در حالی است که این وعده در سال‌های پیش نیز داده شده بود و به آن عمل نشد. موضوع اصلاح نظام کارمزد از یک موضوع تکنیکال و […]

نگره‌ای حقوقی به ایران‌اکسس

عصر تراکنش ۶۶؛ امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری / ۱. موضوعات و مسائل را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی تجزیه‌وتحلیل حقوقی کرد؛ از نگاه حقوق عمومی و اساسی و بشر گرفته تا حقوق اداری و کیفری و همچنین حقوق مدنی و تجارت که البته بر این فهرست می‌توان گرایش‌های بین‌رشته‌ای، بین‌عرصه‌ای، بین‌بخشی روبه‌رشدی همچون حقوق […]