عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

جهان

فروپاشی یکباره و عجیب

سقوط امپراتوری اف‌تی‌ایکس و دستگیری سم بنکمن فرید، مدیرعامل آن در باهاما، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش پریشان کرده است