عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

جهان

ایده بزرگ بعدی

«الان بخرید، بعداً پرداخت کنید» باعث نابودی کارت‌های اعتباری شد، اما اگر پایانی برای تبلیغات تجاری فیس‌بوک باشد، چه می‌شود؟

نوآور فردا

توانایی ماسک در تبدیل اغراق به واقعیت یکی ازقدرت‌های فوق انسانی اوست