عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

یادداشت‌ها

تشخیص تقلب و تخلف؛ زیرساخت شفافیت مالی

عصر تراکنش ۶۵؛ علی زارع میرک‌آباد، مالک محصول راهکارهای تشخیص تقلب داتین / امروزه در عصری زندگی می‌کنیم که شفافیت، الزام توسعه اجتماعی و اقتصادی است و جلب مشارکت شرکا و ذی‌نفعان بدون وجود زیرساخت‌های مرتبط، کار دشواری است. از سوی دیگر با توسعه فناوری اطلاعات، شاهد توسعه روزافزون خدمات آنلاین در صنایع و حوزه‌های […]