عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

ایران‌اکسس

نگره‌ای حقوقی به ایران‌اکسس

عصر تراکنش ۶۶؛ امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری / ۱. موضوعات و مسائل را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی تجزیه‌وتحلیل حقوقی کرد؛ از نگاه حقوق عمومی و اساسی و بشر گرفته تا حقوق اداری و کیفری و همچنین حقوق مدنی و تجارت که البته بر این فهرست می‌توان گرایش‌های بین‌رشته‌ای، بین‌عرصه‌ای، بین‌بخشی روبه‌رشدی همچون حقوق […]