عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

احمد سلمانی آرانی

احمد سلمانی آرانی متولد ۱۳۴۷ شهر کاشان و دارای بیش از ۳۴ سال سابقه در سطوح مدیریتی بانک سپه و شرکت‌های حوزه فناوری‌های مالی و پرداخت کشور است. او از دی‌ماه ۱۳۶۷ کارمند بانک سپه می‌شود و تا امروز در این بانک مشغول به فعالیت است. آرانی فعالیت خود را در بانک سپه از معاون شعبه بازار کاشان شروع می‌کند و دو سال بعد از ورود به ستاد بانک و همکاری با ادارات مختلف این بانک، تجربه جدیدی برای سلمانی آرانی رقم می‌خورد؛ مدتی به‌عنوان کارشناس و سپس به‌عنوان معاون پشتیبانی، رئیس اداره کل مهندسی، بازرس ویژه، معاون امور شرق کشور، مدیر امور شرق کشور و مدیر امور غرب کشور فعالیت می‌کند. سلمانی آرانی در سال ۱۳۹۴ مدیر مالی بانک سپه، سال ۱۳۹۵ مدیر فناوری اطلاعات بانک سپه و در سال ۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید می‌شود.

او در سال‌های اخیر با حضور در هیئت‌مدیره شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت رایانه خدمات امید بانک سپه و بنیان‌گذار و مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید بانک سپه مشغول فعالیت در اکوسیستم فناوری مالی کشور بوده است. علاوه بر این در دهه اخیر با حضور در حوزه بانکی و سمت‌های مدیریتی بانک سپه اعم از مدیریت امور شعب شرق و غرب کشور، مدیریت امور مالی و در مقطع پایانی پست مدیریتی بانک با حضور چهارساله خود در مدیریت امور فناوری اطلاعات بانک سپه نقش مؤثری در فعالیت‌های تاریخی مختلف محوله داشته است. همچنین سلمانی آرا سابقه دو دهه تدریس در دانشگاه آزاد واحد مرکزی و بانک سپه را نیز دارا است.

روایتی از زندگی شخصی و حرفه‌ای احمد سلمانی آرانی را می‌توانید از اینجا بخوانید.

  • مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید
  • کارشناسی: بانکداری از مؤسسه عالی بانکداری ایران
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت مالی دانشگاه نراق
  • دکتری: مهارتی بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت‌مدرس
  • عضو هیئت‌مدیره شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش
  • مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت رایانه خدمات امید
  • بنیان‌گذار و مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید بانک سپه