عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

درباره ما

ماهنامه عصر تراکنش، رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران است. این رسانه از تیرماه سال ۱۳۹۶ تا امروز به صورت مرتب ابتدای هر ماه منتشر می‌شود و در آن فعالان و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری‌های مالی ایران معرفی می‌شوند. سابقه انتشار این نشریه به دی‌ماه سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد و زمانی که این نشریه به صورت دیجیتال در بستر وب‌سایت راه پرداخت منتشر می‌شد.
بعد از این که این نشریه دیجیتال عصر تراکنش با استقبال فعالان فناوری‌های مالی ایران مواجه شد تصمیم به انتشار منظم نشریه‌ چاپی «عصر تراکنش» گرفتیم. ماهنامه عصر تراکنش در ادامه و مکمل فعالیت‌های راه پرداخت است؛ اما کاملا مستقل از راه پرداخت.
عصر تراکنش نشریه مدیران است و بستری برای طرح و بررسی مهم‌ترین روندها و رویدادهای مرتبط با فناوری‌های مالی ایران. توسعه کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی ایران تمرکز اصلی این نشریه است. نشریه‌ چاپی عصر تراکنش صدای فعالان فناوری‌های مالی ایران است. مخاطبان عصر تراکنش نیز دولتمردان، حاکمان، سیاست‌گذاران، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها، فعالان دانشگاهی‌، تأثیرگذاران، کارآفرین‌ها، بانکدارها، نوآورها و همه علاقمندان توسعه ایران هستند.

[نشریه عصر تراکنش ابتدای هر ماه منتشر و برای مشترکان ارسال می‌شود.]

از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تا بهار سال ۱۳۹۴ پیش‌شماره‌های ماهنامه عصر تراکنش به صورت الکترونیکی و در وب‌سایت راه پرداخت منتشر شد؛ بعد از این که این نشریه با استقبال فعالان فناوری‌های مالی ایران مواجه شد تصمیم به انتشار منظم نشریه‌ چاپی «عصر تراکنش» گرفتیم. ماهنامه عصر تراکنش ادامه و مکمل فعالیت‌های راه پرداخت در وب، کتاب، پروژه‌های پژوهشی و فعالیت‌های دیگر است. ماهنامه چاپی عصر تراکنش مانند دیگر کانال‌های رسانه‌ای راه پرداخت بستری است برای طرح و بررسی مهم‌ترین روندها و رویدادهای مرتبط با فناوری‌های مالی ایران. توسعه کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی تمرکز اصلی این نشریه است. مأموریت این نشریه در راستای مأموریت راه پرداخت است؛ البته عمیق‌تر و تحلیلی‌تر. عصر تراکنش امتداد راه پرداخت است در دنیای فیزیکی. نشریه‌ عصر تراکنش صدای فعالان فناوری‌های مالی ایران است. مخاطبان عصر تراکنش نیز دولتمردان، حاکمان، سیاست‌گذاران، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها، فعالان دانشگاهی‌، تأثیرگذاران، کارآفرین‌ها، بانکدارها، نوآورها و همه علاقمندان توسعه اقتصادی هستند. در حال حاضر عصر تراکنش بخشی از گروه رسانه‌ای «کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار» است. دیگر رسانه‌های راه‌کار عبارت است از: