عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

سید ابراهیم حسینی‌نژاد

سید ابراهیم حسینی‌نژاد بعد از دوران تحصیل به مدت ۱۰ سال در سازمان‌های دولتی فعالیت می‌کند و در نهایت در سال ۱۳۸۴ با ‌عنوان مدیر برنامه‌ریزی به سپ می‌رود و تا مدت‌ها مدیر برنامه‌ریزی سپ می‌ماند. در سال ۱۳۸۷ که حسین واعظ قمصری مدیرعامل سپ می‌شود، حسینی‌نژاد همچنان مدیر برنامه‌ریزی این شرکت است. اواخر سال ۱۳۸۸ جهت مدیریت بهتر قراردادهای بزرگ با بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، واحد «امور مشتریان» در سپ راه‌اندازی می‌شود که مدیریت آن را حسینی‌نژاد برعهده می‌گیرد. پس از راه‌اندازی و سامان‌دهی به این بخش در دی‌ماه ۱۳۸۹ معاون عملیات این شرکت می‌شود و در ادامه این روند نهایتاً در خردادماه ۱۳۹۵ مدیرعامل سپ می‌شود و تا آبان‌ماه ۱۳۹۷ در این سمت فعالیت می‌کند. پس از آن به مدت دو سال مدیرعامل شرکت توسعه فناوری گردشگری می‌شود و‌ در نهایت از فروردین ۱۴۰۰ مدیرعامل شرکت فن آروان انیاک رایانه می‌شود و در حال حاضر در این سمت فعالیت می‌کند.

روایتی از زندگی شخصی و حرفه‌ای سید‌ابراهیم حسینی‌نژاد را می‌توانید از اینجا بخوانید.

  • مدیرعامل شرکت فن آروان انیاک رایانه
  • کارشناسی: شیمی کاربری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
  • دکتری: –
  • مدیر برنامه‌ریزی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
  • مدیر امور مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
  • معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
  • مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
  • مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری