عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

فرهاد بهمنی

فرهاد بهمنی هم‌زمان با دوران دانشگاه خود، به‌واسطه یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در شرکت تحقیقاتی واقع در کرج فعالیت خود را آغاز می‌کند. بهمنی در سال 1377 به‌عنوان کارشناس کامپیوتر وارد پست‌بانک می‌شود و به ترتیب با سمت‌هایی همچون رئیس دایره، رئیس گروه، معاون مدیرکل، رئیس اداره کل تولید نرم‌افزار و رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک فعالیت می‌کند. او در بهمن‌ماه 1393 به‌مدت 6 ماه وارد بانک ایران‌زمین می‌شود و به‌عنوان مدیر امور فناوری اطلاعات به فعالیت می‌پردازد. سپس مجدداً به پست‌بانک بازمی‌گردد. او در ابتدا، به‌عنوان مدیر امور فناوری و سپس بعد از پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در چارت‌ بانک، با سمت معاون فناوری اطلاعات در پست‌بانک به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بهمنی از سال 1399 تاکنون به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون فناوری اطلاعات در پست‌بانک حضور دارد. او در اکثر پروژه‌های مهم بانکی به‌عنوان ناظر، مدیر و یا مسئول پروژه حضور داشته و عضو کمیته‌های مختلف بانک در همه ادوار نیز بوده است.

 • عضو هیئت‌مدیره و معاون فناوری اطلاعات پست‌بانک
 • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (سخت‌افزار) دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی ‌ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت دانشگاه امیرکبیر
 • دکتری: –
 • معاون مدیرعامل پست‌بانک (سال 1399)
 • عضو هیئت‌مدیره غیرموظف شرکت فناوری اطلاعات پست‌بانک (سال 1396)
 • مدیر امور پست‌بانک ایران (سال 1394)
 • مدیر امور بانک ایران‌زمین (سال 1393)
 • رئیس اداره پست‌بانک ایران (سال 1392)
 • رئیس اداره پست‌بانک ایران (سال 1386)
 • عضو تیم نظارت بر تحویل سامانه بانکی گلوبوس
 • مدیر پروژه تولید سامانه جامع بانکی فراز
 • ناظر پروژه سیستم جامع بانکی سیمیا
 • مدیر پروژه راه‌اندازی سامانه جامع بنکو