عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

مرتضی ترک تبریزی

مرتضی ترک تبریزی متولد سال 1350 است و از سال ۱۳۷۱ مشغول به کار در صنعت بانکی کشور است. او ابتدا به استخدام بانک ملت در می‌آید و با کسب تجربیاتی که در اداره خدمات رایانه‌ای به دست‌ آورد، اولین بار مسئولیت اداره شبکه بانک به او واگذار شد و در آن سال‌ها توانستند شبکه شعب بانک ملت را در سراسر کشور به خطوط پرسرعت متناسب با ظرفیت‌های مخابراتی کشور تجهیز کنند. ترک تبریزی سالیان زیادی مدیریت فناوری اطلاعات بانک ملت را در سطح مدیر کل،‌ مدیر امور و معاون مدیرعامل بر عهده داشت. پروژه‌های احداث مراکز داده، استقرار سامانه متمرکز، سازماندهی حوزه امنیت، برنامه‌ریزی برای بانک‌داری دیجیتال و بانک‌داری اجتماعی، مکانیزاسیون ادارات ستادی به سامانه‌های کاربردی همگی پروژه‌هایی هستند که در مجموعه فناوری اطلاعات بانک ملت در زمان حضور ترک تبریزی به انجام رسیده‌اند.

ترک تبریزی از سال ۱۳۹۸ نیز با صدور حکمی از سوی وزارت اقتصاد به عضویت در هیئت‌مدیره بانک تجارت درآمد و در پروژه بانکداری متمرکز بانک تجارت حضور داشت. سازماندهی بخش امنیت به دلیل اهمیت مراقبت از سرمایه‌های اطلاعاتی، سازماندهی تدریجی مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ فناوری اطلاعات و نیز برنامه‌ریزی برای استقرار بانکداری دیجیتال از جمله پروژه‌های مهم در بانک تجارت بوده که ترک تبریزی نیز در آن‌ها حضور داشته است.

 • رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت
 • کارشناسی: مدیریت امور بانکی موسسه عالی بانکداری ایران       
 • کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • دکتری: دکترای حرفه ای DBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت
 • عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت
 • رئیس کمیته فناوری اطلاعات بانک تجارت
 • رئیس کمیته عالی ریسک بانک تجارت
 • رئیس کمیته حسابرسی بانک تجارت
 • مدیر پروژه‌های بزرگ از قبیل مراکز داده، شبکه، کر بانکینگ ریال وارز و سامانه‌های ستادی وعضو اصلی تیم پروژه‌های بانکداری دیجیتال و اجتماعی در بانک ملت
 • معاون مدیرعامل بانک ملت در امور فناوری اطلاعات(1398)
 • مدیرکل و مدیرامور فناوری اطلاعات (1398-1385)
 •  مدیر امنیت اطلاعات بانک ملت ( 1394 – 1384)
 • رئیس اداره کل خدمات نوین ( 1385)
 • رئیس دایره و معاون کل شبکه و ارتباطات دیتای بانک ملت (1384 – 1379)
 • کارشناس بانکداری الکترونیک (1379 – 1375)
 • استخدام رسمی در بانک ملت از سال ۱۳۷۱