عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

دی 1400

عصر تراکنش شماره ۵۳ دی‌ ۱۴۰۰

پنجاه‌وسومین شماره ماهنامه عصر تراکنش با تصویر سیدابراهیم حسینی‌نژاد، از مدیران شناخته‌شده صنعت پرداخت کشور، منتشر شد. در گفت‌وگویی که با حسینی‌نژاد داشتیم، به مسیری که او از کودکی تاکنون پیموده، پرداخته‌ایم. او جزء افرادی است که از ابتدای شکل‌گیری صنعت پرداخت کشور، وارد این صنعت می‌شود و با رشد این صنعت، رشد می‌کند. او […]