عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

امین مطیعی

امین مطیعی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین، بیش از یک دهه سابقه مدیریتی در صنعت پرداخت دارد. او در سال‌های گذشته تجربیات شغلی مدیریتی بسیاری چون معاونت توسعه کسب‌وکار تجارت الکترونیک پارسیان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت نگاه پرداخت بانک کارآفرین، مدیرعامل شرکت هیراد ابتکار پارسیان، عضو هیئت‌مدیره شرکت پیگیر بانک پارسیان، عضو هیئت‌مدیره شرکت پویا تجارت سیمرغ بانک پارسیان، مشاور مدیرعامل شرکت نرم‌افزارهای کاسپین بانک پارسیان، مدیرکل معاونت شبکه شرکت مخابرات ایران، مدیرکل توسعه استراتژی شبکه مخابرات ایران و… را در پرونده کاری خود داشته است.