عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

بردیا جوادی

تعامل نرم‌افزار و نوآوری؛ زمینه‌ساز گام بزرگ اینشورتک‌ها

عصر تراکنش 61؛ بردیا جوادی‌، مدیرعامل شرکت رایین‌تک / در اکوسیستم استارتاپی همه‌چیز سریع اتفاق می‌افتد؛ خیزش و سقوط، ادغام و تغییر روند استارتاپ‌ها و همین‌طور قوانین و بخش‌نامه‌هایی که گاه برای گروهی بازدارنده است و گاه برای گروهی دیگر  پیش برنده. یک کسب‌وکار اینشورتکی در فضای استارتاپی کشور باید برای ادامه و رشد کسب‌وکار […]