عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰

از دنیا چه خبر؟

مروری بر مجله‌های معتبر فناوری‌های مالی دنیا که در یک سال گذشته به بررسی آنها پرداختیم

بازیکنان تأثیرگذار

مروری بر زندگی شخصی و حرفه‌ای ۱۰ مدیر صنایع مالی کشور که در سال ۱۴۰۲ از زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها گفتیم