عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

آذر 1401

عصر تراکنش شماره ۶۴ آذر ۱۴۰۱

شصت‌وچهارمین شماره ماهنامه عصر تراکنش با تصویری از سیدحامد قنادپور منتشر شد. ممکن نیست در صنعت بانکداری و پرداخت ایران عبارت «نوآوری» را شنید و نام «ارتباط فردا» به‌عنوان یکی از گزینه‌های گره‌خورده با این مفهوم از گوشه ذهن‌مان عبور نکند. مسلماً گره‌خوردن خلاقیت و نوآوری با جنبه‌های مختلف ارتباط فردا اتفاقی نیست و چیزی […]