عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

 بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات در بانک‌ها‌‏؛ نقص‌ها و پیشنهادها

عصر تراکنش ۷۸؛ مصطفی امینی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی / شاید بد نباشد این یادداشت را با بررسی سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی دولت آغاز کنیم؛ به هر حال بانک‏‌ها نیز به‌صورت آشکار یا نهان از نگرش بالادست خود تأثیر می‏‌پذیرند. در لایحه بودجه […]

شفافیت؛ یکی از الزامات اعتماد به نهادهای پولی

عصر تراکنش ۷۸؛ اردلان یوسفی،‌ مدیر بخش فروش و ‌توسعه بازار شرکت پویا / مهم‌ترین سرمایه یک بانک میزان اعتمادپذیر بودن آن است. میزان اعتماد آحاد جامعه اعم از مشتریان یا نهادهای حاکمیتی و مدنی به یک بانک نسبت مستقیمی با سپردن سرمایه‌های خود به آن بانک یا استفاده از سایر خدمات آن دارد؛ خدماتی […]