عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

نبرد اپ‌ها

خیلی وقت است که مسابقه برای ساخت سوپراپی خاورمیانه‌ای شروع شده، اما سازندگان این اپ‌ها باید چند درس از وی‌چت چین بگیرند

عصر تراکنش شماره ۷۸ بهمن ۱۴۰۲

عصر تراکنش ۷۸ / هفتادوهشتمین شماره از ماهنامه عصر تراکنش با تصویر روی جلد حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر منتشر شد. حمزه آقابابایی یکی از مدیران جوان صنعت بانکی و پرداخت کشور است که توانسته در یک سال و نیم فعالیت خود در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در مقام مدیرعامل، این شرکت را در […]