عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

پس کی می‌رسد باران؟

عصر تراکنش ۶۷؛ مینا حاجی، دبیر تحریریه عصر تراکنش / در آخرین ساعات انجام کارهای آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش در سال ۱۴۰۱، مروری بر ویژه‌نامه‌های پایان سال‌مان در شش سال گذشته داشتم و نتایج برایم حیرت‌انگیز بود؛ یک چیز تکرار شده بود که فقط هر سال بر درجه آن افزوده شده بود؛ سال سخت! […]