عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

رمزارز

تراژدی پول قابل برنامه‌ریزی

عصر تراکنش ۷۲؛ شاهین نورصالحی، مشاور و طراح سیستم‌های پیشرفته علم و فناوری / وقتی صحبت از دخالت‌دادن فناوری‌های نوظهور در بانکداری به میان می‌آید، نمی‌توان از مطالعه رویکرد بانکداران سوئیسی نسبت به آن چشم‌پوشی کرد، اما وقتی صحبت از یک فناوری چالش‌برانگیز به نام CBDC به میان می‌آید، مطالعه رویکرد این بانکداران پیشرو به […]