عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

ویژه‌نامه جام‌جهانی ۲۰۲۲

تا خاموش نشویم ناگاه

عصر تراکنش ۶۳؛ علی ورامینی، سردبیر مهمان / روزهایی بود که در فکر بودیم چطور ویژه‌نامه‌ای برای جام ‌جهانی داشته باشیم که هم بی‌ربط به ماهنامه تخصصی عصر تراکنش نباشد و هم اینکه حرفی جدید بزنیم. به‌خصوص دوره قبل جام جهانی، عصر تراکنش ویژه‌نامه‌ای مفصل درباره کشورهای حاضر در جام ‌جهانی وقت منتشر کرده بود […]