عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

اسفند 1400

عصر تراکنش شماره ۵۵ و ۵۶ اسفند ۱۴۰۰

در اسفندماه هر سال مخاطبان ماهنامه عصر تراکنش، منتظر شماره ویژه آخر سال این ماهنامه هستند. شماره ۵۵ و ۵۶ ماهنامه عصر تراکنش که شماره ویژه پایان سال ۱۴۰۰ این ماهنامه است، منتشر شد. در این شماره ویژه، گزارش‌های آماری از صنایع مالی کشور داریم و مهم‌ترین روندهای هر یک از صنایع بانک، بورس، بیمه، پرداخت، […]

نوآور فردا

توانایی ماسک در تبدیل اغراق به واقعیت یکی ازقدرت‌های فوق انسانی اوست