عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

اسفند 1401

خدمات بانکی بر محور توسعه پایدار

عصر تراکنش 66؛ پیمان اکبری خرازی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مبناکارت آریا / تلاش برای ارائه سرویس‌ها و خدمات نوین بانکی بر بسترهای جدید موضوعی است که امروز در میان فرازو‌نشیب تحریم‌های بین‌المللی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور بیشتر جلوه می‌کند. در این راستا در طول دهه گذشته، استارتاپ‌ها و همچنین حامیان مالی آنها […]

نگره‌ای حقوقی به ایران‌اکسس

عصر تراکنش ۶۶؛ امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری / ۱. موضوعات و مسائل را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی تجزیه‌وتحلیل حقوقی کرد؛ از نگاه حقوق عمومی و اساسی و بشر گرفته تا حقوق اداری و کیفری و همچنین حقوق مدنی و تجارت که البته بر این فهرست می‌توان گرایش‌های بین‌رشته‌ای، بین‌عرصه‌ای، بین‌بخشی روبه‌رشدی همچون حقوق […]