عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

مهر 1402

ارتباط نزدیک برند کارفرمایی با برند کسب‌وکار

عصر تراکنش ۷۳؛ کوروش عباسی، مدیر ارشد برند شرکت توسن / برند کارفرمایی و برند کسب‌وکار دو مسئله‌ای هستند که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند و می‌توان گفت هر کدام بر دیگری تأثیرگذار است. چگونگی ایجاد شهرت در بین کارمندان یک کسب‌وکار، مربوط به برند کارفرمایی می‌شود و شهرت کلی برند کسب‌وکار، ارتباط مستقیمی با […]