عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

پروفایل

هنوز دلسرد نشده‌ام

علیرضا عابدی‌نژاد، مدیرعامل شرکت داده‌پردازان دوران از زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش و سختی کسب‌وکارداری در ایران می‌گوید

در پی خلق ارزش

روایتی از زندگی شخصی و حرفه‌ای وحید والی که می‌گوید همیشه به این می‌اندیشد که از مشکلات و گرفتاری‌ها پلکانی برای جلو رفتن و ساختن آینده بسازد

مدیری چندرشته‌ای

روایتی از زندگی شخصی و حرفه‌ای کیوان جامه‌بزرگ؛ یک مدیر فناوری اطلاعات با علاقه زیاد به مهندسی پزشکی