عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

نوآوری

عبور از بحران

عصر تراکنش ۶۵؛ رضا قربانی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / لحظه‌ای تمرکز کنیم و همه کلیدواژه‌های ۹ ماه سال ۱۴۰۱ را یادآوری کنیم؛ هر کدام از ما با انبوهی از واژه‌های منفی تحت بمباران هستیم که محور همه آنها بحران است. به نظر می‌رسد از یک بحران وارد بحران دیگر شده‌ایم و به نظر می‌رسد […]