عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

مرداد 1401

عبور از چهار صنعت

محمد فرجود بعد از حضور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اپراتور و مخابرات و زیرساخت‌های شهری اکنون مسئولیتی جدید در صنعت بانکی را بر عهده گرفته است