عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
آرشیو ماهانه

فروردین 1402

نقش‌آفرینان مالی

مروری بر زندگی شخصی و حرفه‌ای ۹ مدیر صنایع مالی کشور که در سال ۱۴۰۱ از زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها گفتیم