عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

عصر تراکنش ۷۲

کسب‌وکارهای خرد؛ بازویی برای اقتصاد کلان

عصر تراکنش ۷۲؛ پشوتن پورپزشک، بنیان‌گذار پادرو / نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف نسبت معناداری با میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی دارد. در هر کشوری متناسب با اهمیتی که سیاست‌گذاران به اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش‌افزوده، نوآوری و جلب مشارکت برای توسعه اقتصادی قائل هستند، برنامه‌های حمایتی و ترویجی برای رشد واحدهای کوچک اقتصادی شکل می‌گیرد. […]