عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

عصر تراکنش ۶۷

نقش‌آفرینان مالی

مروری بر زندگی شخصی و حرفه‌ای ۹ مدیر صنایع مالی کشور که در سال ۱۴۰۱ از زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها گفتیم

برگزیدگان

در ۱۰ دسته «کسب‌وکارها»، «سرویس‌ها» و «اپلیکیشن‌ها»ی منتخب مخاطبان عصر تراکنش در صنعت فناوری‌های مالی کشور را معرفی کردیم