عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

عصر تراکنش ۶۷

نقش‌آفرینان مالی

مروری بر زندگی شخصی و حرفه‌ای ۹ مدیر صنایع مالی کشور که در سال ۱۴۰۱ از زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها گفتیم