عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

بیت‌کوین

نیمه پر لیوان

سم بنکمن فرید از سقوط بازار کریپتو برای به رخ‌کشیدن قدرت مالی و گسترش نفوذش در این صنعت استفاده کرده است