عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
مرور

جهان

ایستگاه‌های نبرد

بانک‌ها و شبکه‌های کارتی در مواجهه با رقابت دیجیتالی انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان داده‌اند

روز حساب برای فین‌تک‌ها

ده‌ها استارتاپ مالیِ نویدبخش، منتظر مشتری هستند و تشنه پول نقد، برای خیلی‌ها، دو راه بیشتر نمانده، یا ادغام یا نابودی