عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران
برچسب

صنعت بیمه

راه نرفته بسیار داریم

مهدی ایمانی‌مهر، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره درباره تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشور می‌گوید

تعامل نرم‌افزار و نوآوری؛ زمینه‌ساز گام بزرگ اینشورتک‌ها

عصر تراکنش 61؛ بردیا جوادی‌، مدیرعامل شرکت رایین‌تک / در اکوسیستم استارتاپی همه‌چیز سریع اتفاق می‌افتد؛ خیزش و سقوط، ادغام و تغییر روند استارتاپ‌ها و همین‌طور قوانین و بخش‌نامه‌هایی که گاه برای گروهی بازدارنده است و گاه برای گروهی دیگر  پیش برنده. یک کسب‌وکار اینشورتکی در فضای استارتاپی کشور باید برای ادامه و رشد کسب‌وکار […]